☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach

Wtorek 15.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dział Księgowości

Nazwa

 Sprawozdania statystyczne

 

Podstawa

prowadzenia

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r.
o statystce publicznej (Dz.U. z 2018r. poz.997, z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019.

Nazwa

Sprawozdania finansowe

Podstawa

prowadzenia

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.1911)

 Nazwa

Sprawozdania budżetowe

Podstawa

prowadzenia

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 poz.109 z póź. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Nazwa

Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń.

Podstawa prowadzenia

art.76 Ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy               (Dz.U. z 2018r.poz.1265 z póź. zm)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Obwieszczenie  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 poz.1314)

 

Wytworzył:
Elżbieta Gołas
Udostępnił:
Anna Żabicka
(2011-05-06 10:24:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Żabicka
(2019-05-02 15:14:41)
 
 
liczba odwiedzin: 1454531

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X