Dział Informacji , Ewidencji i Świadczeń

 

Nazwa

 Rejestr bezrobotnych oraz poszukujących pracy 

Podstawa

prowadzenia

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
( Dz. U. z 2018 r. poz. 1149 i poz.1265 z późn. zm.)

Zasady

udostępniania

Rejestr jest udostępniany wg. zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej 

 

Wytworzył:
Ewa Herrmann , Maria Feilert
Udostępnił:
Anna Żabicka
(2011-05-06 09:17:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Żabicka
(2019-04-29 08:55:24)