☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach

Środa 25.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach

 

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest   /PUPKrapkowice/SkrytkaESP 

 

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

U W A G A:
W celu złożenia wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach:

1.

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź  dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika przez platformę ePUAP.

2.

Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres info@krapkowice.praca.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

3.

Dostarczenie dokumentów w godzinach 08,00 – 15:00 do Sekretariatu urzędu mieszczącego się w pokoju nr 12 przy ul. Kilińskiego 1a w Krapkowicach  na następujących nośnikach danych:

  1. Pamięć masowa USB 
  2. Płyta CD-RW
 

 

 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP

2. Akceptowalne formaty załączników to:

1. DOC, RTF, XPS, XLS

2. ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX

3. CSV

4. TXT

5. GIF, TIF, BMP, JPG, PNG

6. PDF

7. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


 

Wytworzył:
Anna Żabicka
Udostępnił:
Żabicka Anna
(2011-05-05 15:12:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Żabicka Anna
(2021-08-11 14:47:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121929