Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
PUP Krapkowice
Herb PUP Krapkowice

Sobota 27.05.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sposoby dostarczania pism i podań do Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach
informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą lub elektronicznie, która:
spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póż zm.), którego brzmienie jest następujące:
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadośc innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą,
adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 Podania   mogą być wysyłane  elektronicznie, wyłącznie  po przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu. Zgodnie z art. 63 § 1  oraz art. 63 § 3a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) 

     Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez uprawnionego polskiego wystawcę lub za pomocą podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

 

 Uwaga:

 

  Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez uprawnionego polskiego wystawcę i zawierać zgodne z prawdą dane osobowe osoby go składającej,

 Dokumenty elektroniczne muszą być wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania - dokumenty zawierające takie elementy nie będą wprowadzana do systemu teleinformatycznego urzędu i nie będą rozpatrywane,
 Dokumenty elektroniczne muszą odpowiadać zakresowi użytkowemu określonemu przez urząd w formie odpowiednich wzorów wymaganych do wszczęcia i załatwienia spraw,
 Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
    Akceptowalne formaty załączników:

 Dokumenty tekstowe lub tekstowo graficzne: .txt, .rtf, .pdf, .doc
 Arkusze kalkulacyjne: .xls
 Dokumenty graficzne: .jpg (.jpeg), .gif, .tif (.tiff)
 Do kompresji dokumentów: .zip

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Anna Żabicka
Udostępnił:
Anna Żabicka
(2011-05-05 15:12:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Żabicka
(2014-06-03 11:11:50)
 
 
ilość odwiedzin: 957445

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X